I Kærlighedens Lys

Thetahealing / Overbevisningsarbejde


I denne​ værktøjskasse har jeg mange muligheder og redskaber, jeg kan bruge for at hjælpe dig med uforløste traumer og overbevisniger, der blokerer dig og tynger dig og afholder dig fra fuldt ud at være dig.


Ud fra traumer, følelser, smerter eller andet, der tynger dig, arbejder vi os frem til de overbevisninger, holdninger og blokeringer i din underbevidsthed, der styrer hvordan du reagerer og agerer i forskellige situationer.


Vi skal måske tilbage til barndommen eller til tidligere liv for at finde årsagen, og derfra kan vi heale situationen, trække smerte, vrede m.m. ud og downloade positive følelser, så du i fremtiden har mulighed for at reagere anderledes i samme situationer. Det kan også være, at vi kan gå direkte til den givne situation og heale den, uden at behøve at gå dybere. Det er meget individuelt. 


Jeg har bl.a. god erfaring i at hjælpe personer med stress, depressioner, lavt selvværd, frygt  og mange andre psykiske blokeringer. Derudover har jeg også hjulpet personer, der skulle holde foredrag eller til eksamen med at slippe nervøsiteten og få ro på. 


Behandlingen kan foregå som enkeltbehandling eller som forløb. Jeg kombinerer ofte denne behandling med et krystaloplæg - især ved første behandling.